ActOn
Om ActOn
ActOn® Consulting AS hjelper virksomheter med å øke engasjement og forbedre prestasjoner. ActOn ble etablert i Oslo i 2003 og har kunder innen en rekke bransjer i både privat sektor og i offentlige virksomheter. Vår ambisjon er å bidra til at våre oppdragsgivere lykkes bedre i å utnytte sine ressurser og nå sine ambisjoner. Dette gjør vi gjennom å legge opp og gjennomføre prosesser innen lederutvikling, strategi samt medarbeider- og organisasjonsutvikling.

Tilnærming og arbeidsmetoder har fokus på direkte nytteverdi og handlingsorientering for oppdragsgiver. Vi skal gi direkte bidrag til verdiskapningen i de virksomhetene vi arbeider med.

Kunden eller brukeren står sentralt i vårt arbeid. Vi tar derfor utgangspunkt i hva som vil tjene kunden eller brukeren mest, og jobber med utfordringer rettet direkte mot å få strategier, lederskap og arbeidsprosesser til å være kunde-/brukerorientert. For å forstå og løse oppdragsgivers behov har ActOn® Consulting AS kompetanse på og metoder til å arbeide med hele verdikjeden fra å etablere et faktagrunnlag, gjennomføre analyser til å tilrettelegge for og gjennomføre rådgivnings- og coachingsoppdrag for våre kunder.

  • Kart