ActOn
Strategi
However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results

Winston Churchill, Britisk statsmann (1874-1965)

ActOn Consulting bistår styrer og ledergrupper med å legge opp og fasilitere strategiprosesser. Sammen med kunden skreddersyr vi en prosess der styret for/ledelsen i virksomheten er de sentrale i å tolke sin organisasjon og omverden, og selv gjøre vurderinger om hva som er se sentrale strategiområdene og veivalgene.

ActOn bidrar med å legge til rette for en prosess som adresserer de viktige utfordringene og der kunden kan bruke sin kompetanse optimalt, vi bidrar med et utenfra og inn perspektiv og kan fremskaffe informasjonsgrunnlag om indre og ytre faktorer som bidrar til at strategiene ikke blir for indrestyrte og dermed vanskelige å få gjennomført i praksis.

Churchill-sitatet er fra en leder som er kjent som Europas redningsmann fra den andre verdenskrig. Samtidig er Churchills lange tjeneste i britisk politikk full av feilslåtte strategier og fiaskoer, så sitatet sier også noe om evne til å ta læring av egne erfaringer. ActOn ser det som en forutsetning for godt strategiarbeid å ta utgangspunkt i kundevirksomhetens historikk og tradisjon, og forsøke å lære av dens suksesser og feiltrinn. Ikke alene definert av ledelsen, men med forankring i virksomhetens kunder/brukere, omgivelser og medarbeidere.

Ledelse
  • Lederutviklingsprogram
  • Lederteamutvikling
  • Ledercoaching

Les mer

Organisasjon
  • Medarbeiderutvikling
  • Teamprosesser
  • Coaching

Les mer

  • Kart