ActOn
Organisasjon
Hvis du snakker til en mann på et språk han forstår, når du hodet hans. Snakker du til ham på hans eget språk, når du hjertet

Nelson Mandela, Sør-Afrikansk statsmann (1918- )

Organisasjonsutvikling omfatter i prinsippet en rekke ulike aktiviteter. ActOn arbeider med de delene av organisasjonsutviklingen som særlig berører menneskers samarbeid, samhandling og kommunikasjon, herunder teamutfordringer og medarbeider- og karriereutvikling. Vi planlegger og gjennomfører alt fra hele teamprosesser til å fungere som coach for grupper og individer.

Mandelas sitat er erfaring basert på hans egen forståelse av hva som gjør at man når frem til et annet menneske med sin vilje og sitt budskap. ActOn tror det er avgjørende for godt samarbeid og samhandling at man tar utgangspunkt i den enkeltes virkelighetsforståelse og arbeider derfra. Vi legger opp og gjennomfører prosesser som blant annet skal bidra til å få til bedret samarbeid og dermed bedre prestasjoner basert på respekt for alle involverte aktører.

Ledelse
  • Lederutviklingsprogram
  • Lederteamutvikling
  • Ledercoaching

Les mer

Strategi
  • Strategiprogram
  • Facilitering av prosesser
  • Analyse og faktabakgrunn

Les mer

  • Kart