Certified Management Consultant (CMC)

Henrik Hermansen er sertifisert internasjonalt som Managent Consultant. Certified Management Consultant (CMC) er betegnelsen på sertifiseringen av managementkonsulenter fra den internasjonale rådgiversammenslutningen International Council of Management Consultant Institutes (ICMCI).

ICMCI setter globale yrkesstandarder for managementkonsulenter i 47 land gjennom sine medlems-organisasjoner. ICMCI fikk i juli 2001 Special Consultative Status ved FNs Economic and Social Council (ECOSOC).

ICMCI setter globale yrkesstandarder for managementkonsulenter i 47 land gjennom sine medlemsorganisasjoner. Sentralt her står CMC som den eneste internasjonalt anerkjente profesjonelle kvalifiseringen for utøvende managementkonsulenter i verden. Institute of Management Consultants Norway er medlem av ICMCI og godkjent som nasjonalt institutt for sertifisering av CMC.

  • Kart